สินค้าแบรนด์ VENA

"บริษัท ชนพรการไฟฟ้า จำกัด"  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.2519   ด้วยประสบการณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความเพรียบพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทีมคุณภาพ ทำให้ชนพรการไฟฟ้ามีศักยภาพและความมั่นใจในการกระจายสินค้าที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภคทั้งตลาดภายในประเทศและภายนอกประเทศในแถบอินโดจีน

 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ ชื่อ  (วีน่า) และ (อมตะ)  เช่น สวิตช์ไฟฟ้า เต้ารับ เต้าเสียบ ขั้วรับหลอด และผลิตภัณฑ์อื่นๆได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม

 ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ  การมุ่งเน้นคุณภาพ การรักษาคำมั่นสัญญา "บริษัท ชนพรการไฟฟ้า จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพประสานความร่วมมือกับลูกค้าในทุกๆระดับ  เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคม"

Visitors: 1,156,762