พัดลม

 พัดลมเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่งที่มีใช้งานมาก เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำมาในรูปของมอเตอร์ไฟฟ้า เมื่อยึดใบพัดติดบนแกนของมอเตอร์ สามารถพัดพาลมไปได้พัดลมมีหลายลักษณะ

หลักกานทำงานของพัดลม
  เมื่อเสียบปรั๊กไฟของพัดลมเข้ากับเต้าเสียบ แล้วกดสวิทช์พัดลมระดับความเร็ว ที่ 1 การไหลของไฟฟ้าเป็น ดังนี้
  1. ไฟฟ้า 200 V 50 Hz ไหลผ่านปลั๊กไฟอีกด้านหนึ่งไปที่ขา คอมมอน ( ขารวมของขดลวดรันกับขดลวดสตาร์ทของมอเตอร์ ) คือขา C
 2.  ไฟฟ้า  200 V 50 Hz  ไหลผ่านปลั๊กไฟอีกด้านหนึ่งไปที่ขั้วสวิทช์กดเพื่อเลืยกระดับของความเร็วมอเตอร์ เมื่อกดเสียบสวิทช์ที่หมายเลข 1  ไฟฟ่้าจะไหลเข้า ขดรัน R และไหลผ่านคอนเดนเซอร์เข้าขดลวดสตาร์ท S คอนเดนเซอร์ที่ต่ออยู่ที่ขดลวดสตาร์ทืทำหน้าที่ให้ใบพัดเริ่มหมุน  ( ให้แกนกลางของมอเตอร์ออกตัวตัวหมุน )
เมื่อใบพัดของพัดลมหมุน ไฟฟ้าจะไหลจากขดรันผ่านขดลวด มาครบรอบไฟฟ้ามี่ขั้วคอมมอน คือขา C  ทำให้มอเตอร์พัดลมหมุนต่อเนื่องตลอดเวลา เมื่อกดความเร็วที่ 2  และ 3 จะทำให้มอเตอร์หมุนเร็วขึ้น 
พัดแรงลมได้แรงขึ้น เนื่องจากไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่มีจำนวนรอบของขดลวดมาก จนกว่าจะ OFF สวิทช์ พัดลมจึงจะหยุดหมุน

Visitors: 1,156,762