เครื่องวัด

Clamp Meter (แคลมป์มิเตอร์) เป็นเครื่องมือทดสอบทางไฟฟ้า Test Equipment (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Test Equipment) ที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร สามารถวัดกระแสไฟฟ้าสูงๆ ได้ โดยตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้โดยไม่ต้องหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่ทำการวัดแคลมป์มิเตอร์ถือเป็นเครื่องมือวัดอีกชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็นมากในการทำงานด้านไฟฟ้าต่างๆ 
Clamp Meter ที่เราใช้กันในปัจจุบันสามารถแบ่งประเภทการแสดงผลออกเป็น 2 ประเภท นั้นคือ แบบ Analog ที่แสดงผลด้วยเข็มและแบบ Digital ที่แสดงผลออกมาเป็นตัวเลข ซึ่ง แคลมป์มิเตอร์แบบ Digital นั้นจะมีความแม่นยำและวัดค่าได้รวดเร็วกว่าแบบเข็มและยังมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายมากกว่าและในปัจจุบันนี้ได้มีการออกแบบพัฒนาแคลมป์มิเตอร์ให้สามารถใช้งานได้หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นสามารถวัดกำลังไฟฟ้าได้ สามารถใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และไฟฟ้ากระแสตรง (DC)  นอกจากนั้นยังสามารถนำไปต่อเข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อขยายขีดการทำงานของแคลมป์มิเตอร์มากยิ่งขึ้น เช่น นำไปต่อเข้ากับ Recorder, เครื่อง Oscilooscope, เชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับคอมพิวเตอร์

Visitors: 1,156,762