บาลาส-สตาร์ทเตอร์

บัลลาสต์แกนเหล็ก สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นส่วนประกอบหนึ่งของวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ ทำหน้าที่เป็นตัวเพิ่มแรงดันในขณะจุดไส้หลอด

บัลลาสต์แกนเหล็ก สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นส่วนประกอบหนึ่งของวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ ทำหน้าที่เป็นตัวเพิ่มแรงดันในขณะจุดไส้หลอด หน่วงและจำกัดกระแสไฟให้พอดีตามขนาดของไส้หลอด ในขณะที่หลอดติดแล้ว โครงสร้างต่างๆมีความแข็งแรงทนทาน โดนการเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงในการผลิต ทำให้สามารถทนความร้อนสูงได้ และระบายความร้อนได้ดี

Visitors: 1,156,762