"สัมมนาอาชีวะสร้างสรรค์ AP CCTV แบ่งปันสร้างอาชีพ ครั้งที่1"

วันที่ 26/8/2558 บริษัท เอพี สมาร์ท จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่าย กล้องวงจรปิด เอพี  AP CCTV และวิทยาลัยเทคนิคเลย จัด "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ อาชีวะสร้างสรรค์ AP CCTV แบ่งปัน สร้างงานสร้างอาชีพ ครั้งที่1  

  ซึ่งงานที่จัดขึ้นได้รับความสนใจจากน้องๆนีกเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมาก น้องๆได้ตั้งใจฟังและทำได้อย่างดีเยี่ยม จนทีมงานเราหายเหนื่อย และมีความสุขมาก ที่ได้รับการตอบรับ และต้องรับอย่างอบอุ่นเช่นนี้  ขอขอบคุณน้องๆและอาจารย์และผู้มีส่วนร่วมทุกท่ามมา ณ ที่นี้. ขอบคุณมากครับ

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อาชีวะสร้างสรรค์ apcctv ครั้งที่1

  สถานศึกษา :    วิทยาลัยเทคนิคเลย

ปวส.1 เทคนิคคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 4 ส.1 คอม 4 

1. นายกิตติศักดิ์      ศักดาพิทักษ์         ID:260858088 

2. นายเกียรติศักดิ์    สัตยพันธุ์ทิพย์      ID:260858089

3. นายธนกร           สิงห์ลอ              ID:260858090 

4. นายนพพร           อุปรีที              ID:260858091

5. นายนัทธพงศ์        พักขุทิน            ID:260858092 

6. นายบุญชัย            โสโพ              ID:260858093

7. นายพงศธร           สุวรรณนัง         ID:260858094

8. นางสาวแพรพลอย   มูลหล้า             ID:260858095

9. นางสาวสุพรรณี      สุดจัดฮาม        ID:260858096

10. นายสุรศักดิ์           สายแก้ว         ID:260858097

11. นายอดิศักดิ์           เสมาทอง         ID:260858098

12. นายอัครพนธ์          บัวระภา         ID:260858099

13. นายเกียรติศักดิ์       น้อยบัวทอง     ID:260858100

14. นายนพรัตน์            เสนามะสอน    ID:260858101

 

                             ให้ไว้ ณ.วันที่ 9 กันยายน 2558

 

                               ขอแสดงความนับคือ

Visitors: 1,136,384