APCCTV ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงท่องเที่ยว กับตัวแทนภาคใต้ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

 
 

งานสัมมนาเชิงท่องเที่ยวตัวแทนภาคใต้ ของ กล้องวงจรปิด APCCTV

ชวนกัน..มาคล้ายร้อน ริมทะเลขนอม วันที่ 30-31/5/58

Visitors: 1,136,384