งานแสดงสินค้า Electronic ที่จัดโดย นิยมพานิช จ.ลำปาง

ผ่านไปด้วยดีสำหรับงานแสดงสินค้า Electronic ที่จัดโดย นิยมพานิช

จ.ลำปาง ได้มีการออกบูทแสดงสินค้าของ กล้องวงจรปิดAP ซึ่งได้รับ

การตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้เข้าชมงานจำนวนมาก ทางทีมงานกล้อง

วงจรปิด APcctv ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ส่วนร่วมทุั้่งผู้้เข้าชมบูท

แสดงสินค้าและผู้บริหาร บ.นิยมพานิช ไว้ ณ.โอกาสนี้

 

 

 

 

Visitors: 1,136,384